Strong

2065

(1 - 20) z 57

znaleziono łącznie 114 razy w 110 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 58 razy w 57 wersetach, w Septuagincie 56 razy w 53 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady