Strong

2071

(1 - 20) z 175

znaleziono łącznie 200 razy w 182 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 193 razy w 175 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 7 razy w 7 wersetach.

Przekłady