Strong

2076

(1 - 20) z 838

znaleziono łącznie 952 razy w 860 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 927 razy w 838 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 25 razy w 22 wersetach.

Przekłady