Strong

2089

(1 - 20) z 90

znaleziono łącznie 536 razy w 494 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 101 razy w 90 wersetach, w Septuagincie 435 razy w 404 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady