Strong

2090

(1 - 20) z 40

znaleziono łącznie 173 razy w 166 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 40 razy w 40 wersetach, w Septuagincie 131 razy w 124 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady