Strong

2095

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 45 razy w 44 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 39 razy w 38 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady