Strong

2097

(1 - 20) z 52

znaleziono łącznie 77 razy w 71 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 55 razy w 52 wersetach, w Septuagincie 22 razy w 19 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady