Strong

2106

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 54 razy w 53 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 33 razy w 32 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady