Strong

2112

(1 - 20) z 80

znaleziono łącznie 82 razy w 82 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 80 razy w 80 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady