Strong

2147

(1 - 20) z 167

znaleziono łącznie 625 razy w 586 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 177 razy w 167 wersetach, w Septuagincie 448 razy w 419 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady