Strong

2165

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 209 razy w 196 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 195 razy w 182 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady