Strong

2167

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 112 razy w 104 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 110 razy w 102 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady