Strong

2168

(1 - 20) z 38

znaleziono łącznie 50 razy w 48 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 39 razy w 38 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 11 razy w 10 wersetach.

Przekłady