Strong

2187

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 191 razy w 171 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 190 razy w 170 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady