Strong

2196

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 15 razy w 15 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 14 razy w 14 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady