Strong

2197

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 45 razy w 45 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 34 razy w 34 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady