Strong

2206

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 43 razy w 39 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 31 razy w 28 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady