Strong

2218

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 56 razy w 52 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 49 razy w 45 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady