Strong

2219

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 23 razy w 20 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady