Strong

2226

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 42 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 19 razy w 16 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady