Strong

2227

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 19 razy w 18 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 7 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady