Strong

2228

(1 - 20) z 283

znaleziono łącznie 1177 razy w 931 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 359 razy w 283 wersetach, w Septuagincie 812 razy w 642 wersetach, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady