Strong

2235

(1 - 20) z 54

znaleziono łącznie 80 razy w 74 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 59 razy w 54 wersetach, w Septuagincie 21 razy w 20 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady