Strong

2240

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 29 razy w 28 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady