Strong

2246

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 190 razy w 180 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 158 razy w 148 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady