Strong

2249

(1 - 20) z 121

znaleziono łącznie 127 razy w 122 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 126 razy w 121 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady