Strong

225

(1 - 20) z 99

znaleziono łącznie 240 razy w 228 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 110 razy w 99 wersetach, w Septuagincie 127 razy w 126 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady