Strong

2250

(1 - 20) z 366

znaleziono łącznie 2428 razy w 2091 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 389 razy w 366 wersetach, w Septuagincie 2033 razy w 1719 wersetach, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady