Strong

2254

(1 - 20) z 167

znaleziono łącznie 184 razy w 173 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 177 razy w 167 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 7 razy w 6 wersetach.

Przekłady