Strong

2257

(1 - 20) z 365

znaleziono łącznie 422 razy w 372 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 411 razy w 365 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 0 wersecie, w innych pismach 10 razy w 7 wersetach.

Przekłady