Strong

2258

(1 - 20) z 406

znaleziono łącznie 445 razy w 407 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 444 razy w 406 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady