Strong

2268

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 50 razy w 50 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 29 razy w 29 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady