Strong

228

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 68 razy w 64 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 38 razy w 36 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady