Strong

2281

(1 - 20) z 83

znaleziono łącznie 460 razy w 403 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 92 razy w 83 wersetach, w Septuagincie 368 razy w 320 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady