Strong

2289

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 150 razy w 144 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 139 razy w 133 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady