Strong

2290

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 134 razy w 124 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 123 razy w 113 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady