Strong

2296

(1 - 20) z 46

znaleziono łącznie 75 razy w 75 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 46 razy w 46 wersetach, w Septuagincie 29 razy w 29 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady