Strong

2297

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 44 razy w 44 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 43 razy w 43 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady