Strong

2309

(1 - 20) z 201

znaleziono łącznie 329 razy w 315 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 210 razy w 201 wersetach, w Septuagincie 112 razy w 107 wersetach, w innych pismach 7 razy w 7 wersetach.

Przekłady