Strong

2311

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 43 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 37 razy w 36 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady