Strong

2316

(1 - 20) z 1174

znaleziono łącznie 4496 razy w 3841 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1344 razy w 1174 wersetach, w Septuagincie 3139 razy w 2655 wersetach, w innych pismach 13 razy w 12 wersetach.

Przekłady