Strong

2323

(1 - 20) z 43

znaleziono łącznie 52 razy w 51 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 44 razy w 43 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady