Strong

2325

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 45 razy w 40 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 24 razy w 23 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady