Strong

2326

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 44 razy w 33 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 31 razy w 25 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady