Strong

2334

(1 - 20) z 55

znaleziono łącznie 85 razy w 83 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 57 razy w 55 wersetach, w Septuagincie 28 razy w 28 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady