Strong

2342

(1 - 20) z 38

znaleziono łącznie 157 razy w 140 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 46 razy w 38 wersetach, w Septuagincie 111 razy w 102 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady