Strong

2344

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 95 razy w 85 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 77 razy w 69 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady