Strong

2347

(1 - 20) z 43

znaleziono łącznie 149 razy w 139 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 45 razy w 43 wersetach, w Septuagincie 104 razy w 96 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady