Strong

2348

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 83 razy w 74 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 70 razy w 61 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady