Strong

235

(1 - 20) z 601

znaleziono łącznie 1018 razy w 978 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 635 razy w 601 wersetach, w Septuagincie 369 razy w 364 wersetach, w innych pismach 14 razy w 13 wersetach.

Przekłady